Hans Kilian

Ud i det blå

Havet og den blå farve er gennemgående i Hans Kilian’s motiver – en uudtømmelig og overvældende kilde til inspiration.

De evige bevægelser fastfryses i grafikkens opbrudte øjebliksbilleder. Figurkompositionerne indrammes ofte af det halvåbne vindue, som samtidig antyder, at maleren forbliver i betragterens tilbagetrukne position.

Fortolkningen af omverdenen overskrider aldrig den nænsomme oversættelse af synsindtrykkene til grafikkens æstetik. Denne uforstyrrede harmoni mellem billedernes enkeltelementer bevirker, at det altid er behageligt og ukompliceret at være i stue med Hornbækmaleren Kilian’s billeder.

Mail: ha**********@gm***.com